Регистрация

Благодарим за проявения интерес, да предлагате услугата Cryo-Lip на Вашите пациенти!
 

Моля, попълнете посочените данни, кликнете върху бутона "Регистрация" и ще бъдете насочени към виртуалното (задължително!) обучение
(I. Стволови клетки и II. Услугата "Cryo-Lip").

 

Моля, планирайте си около 30 минути за обучителен модул, т.е., около 1 час, за обучение. След завършване на виртуалното обучение, ще Ви бъде издаден специален сертификат за Cryo-Lip. Сертификатът се изисква от ИАТ.


 

 

 

Ако имате въпроси, моля задайте ги директно, на посочения e-mail.

                 

 

 

 

Assen Pachejieff MD, MBA
Cryo-Lip Coordinator


Tissue Bank Cryo Center Bulgaria
86, Ljuben Karavelov str.
BG-1142 Sofia


phone/fax: +359 2 989 44 00
mobile: +359 888 970 060
assen.pachejieff@cryo-save.com


*Фамилия
*Име
*E-mail
*Лечебно заведение
*Адрес
*Пощенски код
*Град
*Телефон
*Държава

 

 

Регистрация
Регистрация